"Amelia" Chevron Mountain RIng

"Amelia" Chevron Mountain RIng

18.00
"Ynes" Leaf Pendant Necklace JAF_1111.jpg

"Ynes" Leaf Pendant Necklace

22.00
"Eva" Gold Plated Teepee Studs

"Eva" Gold Plated Teepee Studs

30.00
"Osa" Leaf Pendant Drop Earrings JAF_1285.jpg

"Osa" Leaf Pendant Drop Earrings

22.00
"Belinda" Silver Plated Teepee Studs

"Belinda" Silver Plated Teepee Studs

30.00
"Annette" Gold Plated Mountain Studs

"Annette" Gold Plated Mountain Studs

30.00
"Krystyna" Mountain Pendant Necklace DSC_0082.jpg

"Krystyna" Mountain Pendant Necklace

30.00
"Wanda" Silver Plated Mountain Studs

"Wanda" Silver Plated Mountain Studs

30.00
"Isabella" Elastic Hair Ties

"Isabella" Elastic Hair Ties

10.00